medic 563423 1280

Ponieważ żółtka i ich zjadanie jest do dzisiaj kontrowersyjnie postrzegane w świecie nauki, a psychika pacjentów owiana strachem i zabobonem, w Arkadii "Kraus" opracowaliśmy dietetyczną, naukową metodę leczenia żółtkami.

W celu uwiarygodnienia skuteczności proponowanych przez nas rozwiązań, zalecamy przed rozpoczęciem diety wykonanie badań laboratoryjnych.

Należą do nich:

  • Cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL, LDL,

  • Morfologia,

  • Próby wątrobowe: AspAT, AIAT, Bilirubina,

  • OB,

  • Glukoza,

  • Kreatynina.

Monitorując pracę najważniejszych narządów człowieka, możemy śledzić postępy regeneracji chorego ciała.

dieta przeciwcukrzycyPowtórzenie tych badań po pierwszym, trzecim i szóstym miesiącu ukazuje wykres stanu zdrowia stosowanej przez pacjenta diety i może posłużyć lekarzom do ich interpretacji, a także do korekty leków farmaceutycznych. Metoda stosowana w Arkadii "Kraus" ma na celu umacnienie pacjenta w słuszności wybranej drogi leczenia, odczuwanych efektów i przełamuje wrodzony strach przed zjadaniem żółtek.

Metoda naukowa wykorzystująca żywienie oparte na żółtkach, stanowi początek wypracowania najlepszego modelu żywienia człowieka oraz technikę nowoczesnej dietetyki. Oszczędza czas pracy lekarzom, a pacjentom (poza efektem poprawy stanu zdrowia) generuje spore oszczędności pieniędzy, które dotychczas wydawali na dodatkowe, niepotrzebne produtky spożywcze, suplementy oraz leki farmaceutyczne.

Kraus SYSTEM - Skuteczny Sposób na Zdrowie 2017